Общи условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт/мобилно приложение. Ако използвате този уеб сайт/мобилно приложение се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт/мобилно приложение!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Техноелектроникс 5” ЕООД и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.discountmarketplace.co.uk, поддомейните му и мобилното приложение Discount Market (наричани заедно за краткост „Онлайн магазин/ът“) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Discount Market.co.uk (Услуги/те) в Онлайн магазина, включително условията за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с „Техноелектроникс 5“ ЕООД или друг търговец („Партньор“), предлагащ стоки и услуги за продажба чрез Онлайн магазина. За да получи възможност да използва Услугите на Discont Market, Потребителят извършва регистрация в Онлайн магазина, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.